#HELLDRILLER 10/10 SESSION IPA

Най-лютата бира, варена в БГ!

Постави на изпитание своите сетива и повторяй изпитанието на Helldriller до безкрай. Ако ти стиска!

#HELLDRILLER 10/10 SESSION IPA